Kronobäcks Veterinärpraktik - Hos oss får du alltid ett personligt bemötande!
Välkomna till Kronobäcks Veterinärpraktik  
 
 
- Kliniken med kompetens och omtanke
 
Veterinärkliniken
Kronobäcks Veterinärpraktik
startades av veterinär Karolina Lindström 2008 i fd GardinHermans lokaler i Mönsterås.  Efter en ombyggnation öppnades dörrarna för patienterna och deras hussar och mattar den 4:e februari.
 
Idag finns det tre anställda på kliniken, utöver veterinären. I lokalerna ryms ett trevligt väntrum med reception, tre ljusa undersökningsrum, ett lab, röntgen och framkallning samt en butiksdel. 
 
Vi tar årligen emot ungefär 3000 patienter, huvudsakligen från Mönsterås kommun, men även från Oskarshamn och Kalmar.
 
 
Besöket
 
Ankomsten
 
På kliniken anmäler du din hund eller katt i receptionen och får sitta ner en en stund i väntrummet.
 
Har ni inte varit hos oss tidigare får ni lämna uppgifter om både ägare och djur. Vi behöver uppgifterna till din hund eller katts journal där alla upgifter, undersökningar och behandlingar skrivs in.
 
 
 
 
 
 
När det blir er tur visas ni in i något av våra tre undersökningsrum och du får berätta om ert problem. Sköterskan noterar ditt djurs vikt och kroppstemperatur.
 
Om det finns anledning att tro att din hund eller katt har en smittsam sjukdom får ni ibland komma in via en separat ingång på baksidan. Har din hund eller katt symptom som hosta, intensiv klåda eller kräkningar/diarré är det mycket bra om du lämnar djuret i bilen medan du anmäler er ankomst i receptionen!
 
 
Undersökning
Veterinären undersöker din hund eller katt grundligt. Hon kikar på slemhinnornas färg, känner på hull och lymfknutor, klämmer igenom buken och lyssnar på hjärta och lungor. Därefter diskuterar ni igenom om det behövs några ytterligare undersökningar eller provtagningar och hur behandlingen kommer att se ut. 
 
 
 
Provtagning
 
Vi har ett eget laboratorie på klinken. Här undersöker vi blodprover medan ni väntar. Vi kontrollerar bland annat om djuret har tecken på infektion, hur blodvärdet ser ut och funktionen hos lever och njurar. Vi utför även fullständiga urinprov, undersöker öronsekret i mikroskop och odlar bakterieprover. Vissa prover måste vi skicka till ett större lab och då får ni inte besked direkt, istället kommer veterinären att ringa er så snart provsvaret anländer.
 
 
Röntgen
 
På röntgen ser vi gärna att djurägaren hjälper till. Det har ofta en lugnande inverkan på hunden eller katten. Personer under 18 år och gravida kvinnor får dock inte närvara under undersökningen - då kan man istället stå utanför och titta in genom fönstret med blyglas som ni ser på bilden. Som djurägare får du använda skyddskläder när vi tar bilderna. Ska vi röntga lungor eller bukhåla får hunden eller katten oftast ligga på sidan. Ibland får man ge lite lugnande för att kunna ta bra bilder.
 
 
 
Vi hjälper också till att ta bilder på höftleder, armbågar och knäleder som ska skickas till SKK för bedömning.
 
Vi har även en digital tandröntgen, se vidare under Tandvård!
 
 
Vård och behandling
För dåliga patienter kan vi erbjuda vård under dagen. Ofta fungerar det bra att hunden eller katten får komma hem på "nattpermis" och återvända nästföljande dag, men i de fall deras tillstånd kräver tillsyn dygnet runt remitterar vi till närliggande djursjukhus.
Om er hund eller katt behöver medicin inleder vi ofta behandlingen direkt på kliniken. Därefter får ni hämta ut medicin på recept på det vanliga apoteket. I de fall vi ordinerar ett dietfoder eller speciella vårdprodukter finns möjlighet att köpa dessa direkt på kliniken. Många sjukdomstillstånd kräver uppföljning. Ofta bokas ett återbesök till veterinär eller sköterska direkt vid hemgång. Ibland bedömer vi att det räcker med en telefontid, då får ni information om vilken dag och mellan vilka tider ni kan förvänta er att bli uppringda.
 
 
Betalning
Vi tar bara betalning i form av kontanter eller kort. Vi skriver alltså inga fakturor. Vi hjälper gärna till att direktreglera ert besök med försäkringsbolaget för en mindre avgift (fn 80 kr). Det innebär att den del av kostnaden som er försäkring täcker betalas direkt från försäkringsbolaget till kliniken och ni behöver bara lägga ut för delen som inte ersätts. Att göra en direktreglering tar en stund och under tiden får ni sitta ner i väntrummet.
 
 
Butiken
 
Kronobäcks Veterinärpraktik har också en butiksdel som vi kallar Tages Djurshop. Här hittar du foder av bra kvalitet, både dieter till sjuka djur och foder för friska hundar, katter och gnagare.
Ett foderbyte till en medicinsk diet är en vanlig del av behandlingen för hundar och katter med sjukdomar som allergier, magtarmproblem, diabetes med flera.
I Tages Djurshop finns också ett sortiment vårdartiklar, koppel, halsband och leksaker. 
 
 
Drop in
På tisdagar har vi alltid drop in mellan klockan 17-20. Då är du välkommen med din hund eller katt för vaccination eller kloklippning utan att ha bokat tid. Anmäl er i receptionen så ställs ni automatiskt i kö och blir uppropade så snart det blir er tur. Vi har även tidsbokade patienter till veterinären under kvällen, men det påverkar inte väntetiden för drop in patienterna!  
Valp- och kattungebesiktning
Vi får många besök av kattungar och valpar som ka besiktigas, id-märkas och vaccineras inför flytten till den nya ägare! Gissa om det kan vara svårt att motstå alla dessa ljuvliga varelser!
 
 
 
Valp- och kattungebesiktning
Vi får många besök av kattungar och valpar som ka besiktigas, id-märkas och vaccineras inför flytten till den nya ägare! Gissa om det kan vara svårt att motstå alla dessa ljuvliga varelser!
 
 
 
 
 
 
 
 
Kloklippning
Att klippa klor tillhör inte många hundars favoritsysselsättning! Ibland fungerar det bättre att komma till kliniken och få hjälp av en utomstående. Hos oss brukar det fungera bra, men om hunden är mycket rädd och stressad väljer vi ibland att ge lite lugnande.
 
 
 
Tandbehandling/tandstensborttagning
När din hund eller katt kommer för tandstensborttagning får du lämna den hos oss på morgonen. Under dagen sövs ditt djur och tänderna rengörs med ultraljudsscaler och putsas. Vi rekommenderar att man gör en fullständig tandröntgen för att se om det finns skador på tandens rot/rötter eller käkbenet. Tandlossning och sjukdomar som FORL kan inte alltid upptäckas med blotta ögat. Om någon eller några tänder behöver opereras ut tar vi alltid kontakt med djurägaren först. Därför är det viktigt att vi kan nå dig på det telefonnummer du lämnar!
 
 
Viktkontroll
Tyvärr blir allt fler hundar och katter överviktiga. Vi brukar påtala detta vid undersökningen, inte för att vara elaka utan för belysa problemet för dig som djurägare. Det är lätt att bli hemmablind och ibland kan man behlva hjälp att utforma ett viktprogram och identifiera "riskerna" - kanske kexet till frukost, ostbiten och grädden eller kanske alla köttbullar vid träning. Vi väger och utformar ett individuellt schema för just din hund eller katt med målvikt, delmål, foder och dagliga ranson och tänkt tidsåtgång. Under bantningen står du i kontinuerlig kontakt med en sköterska och kommer in med jämna mellanrum för vägning.
 
 
Vid livets slut
 
Ibland kan det vara svårt att se när det är dags för avliving och det kan vara ohyggligt svårt att ta beslutet. Vi försöker finnas där och stötta i det svåra beslutet.
 
När ni väl bestämt er är det dags att boka tid. Vi försöker alltid ordna en tid då det är lugnt på kliniken och veterinären bokas under en längre tid för att undvika all tidspress. Väl på kliniken kommer ni att visas in på ett rum. Vi har inget särskilt rum för ändamålet, men vi ser alltid till att alla som vill vara med har sittplatser och hunden får en bekväm Biabädd där många väljer att lägga en filt eller liknande som man tagit med hemifrån.
 
 
Vi ger så gott som alltid en lugnande spruta till hunden - undantaget är om det finns någon medicinsk anledning att låta bli. Sprutan ges i en muskel och kan svida till lite. Efter 5-10 minuter somnar hunden lugnt och "sover" djupt. Nu läggs en kanyl i kärlet på ena frambenet och via den ges själva avlivningsvätskan. Hunden sjunker allt djupare i medvetslösheten och slutligen stannar hjärtat. Avlivningen ser inte obehaglig ut. Du väljer själv om du vill vara med.
 
Katter avlivas med en injektion i buken. Vi tar ut katten ur transportburen och bekantar oss lite. Därefter ges sprutan medan katten står på undersökningsbordet. När katten fått sprutan brukar vi låta den gå in i transportburen igen. Ofta upplevs buren som ett tryggt krypin på kliniken, även om de flesta katter är av en annan åsikt hemma! Som djurägare pratar och kelar du med katten genom den öppna luckan medan kissen blir allt tröttare och slutligen lägger sig ner. Om man önskar får man förstås ha katten i famnen när den får sprutan och somnar in.
 
Vi hjälper till med omhändertagande av kroppen efter avlivningen om du som djurägare så önskar. Vi anlitar Kullsäters Djurkrematorium som erbjuder både vanlig kremering, där askan sprids i en minneslund, eller separatkremering, där du får tillbaka ditt djurs aska i en urna. I det sistnämnda fallet ringer vi upp så snart urnan kommer till kliniken. Det kan ta några veckor. Vill man ta med sitt djur hem för begravning kan vi erbjuda en värdig kista i vit papp.
 
 
 
 
Välkommen till oss på Kronobäcks Veterinärpraktik!
Mönsterås - Oskarshamn